image banner
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisementimage advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 205
  • Trong tuần: 3 371
  • Tất cả: 196974
Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Sáng ngày 17/3/2023, UBND huyện tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 trên địa bàn huyện. Tại điểm cầu của huyện có đồng chí Phạm Minh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Trịnh Văn Hoàng - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Vũ Tuấn Dương - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; đồng chí  Trần Văn Vỵ - Phó Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí hành viên Ban chỉ đạo chuyển đổi số, thành viên Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo về chuyển đổi số, thành viên Nhóm quản lý điều hành Tổ công nghệ số cộng đồng đang công tác tại các phòng, ban, đơn vị ở huyện. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; đồng chí Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Xuân Thuỷ; Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện.

Tại điểm cầu UBND xã có đồng chí Nguyễn Duy Khánh - Bí thư BCH Đảng bộ - Chủ tịch UBND xã, đồng chí Nguyễn Xuân Thành - Phó bí thư BCH Đảng bộ - Chủ tịch UBND xã, cán bộ, công chức các xã; Thành viên Ban chỉ đạo chuyển đổi số; Thành viên Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo về chuyển đổi số xã; Thành viên Nhóm quản lý điều hành Tổ công nghệ số cộng đồng công tác xã theo Quyết định số 454 của UBND huyện; Tổ trưởng Tổ Công nghệ số cộng đồng xã. 

anh tin bai

 Thực hiện chương trình công tác và kế hoạch xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số năm 2022, UBND huyện Xuân Trường đã triển khai thực hiện các kế hoạch về việc phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2022;  Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện. Thành lập Tổ công tác, Tổ giúp việc thực hiện Đề án 06; Ban hành quy chế hoạt động của Tổ công tác; triển khai nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số trên địa bàn huyện; phát triển Thông tin cơ sở huyện Xuân Trường giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030; triển khai thực hiện “Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Xuân Trường; đẩy mạnh thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt. Các xã, thị trấn đã ban hành kế hoạch phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2022. Kiện toàn và đổi tên Ban chỉ đạo chính quyền điện tử thành ban chỉ đạo về chuyển đổi số; thành lập Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo chuyển đổi số; thành lập Nhóm quản lý, điều hành các Tổ công nghệ số cộng đồng, 20/20 xã, thị trấn đã thành lập được 179 Tổ công nghệ số cộng đồng tại tất cả các thôn, xóm, tổ dân phố.

    Ban chỉ đạo chuyển đổi số huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện về công tác chuyển đổi số tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện nhằm thay đổi nhận thức trong nhân dân về chuyển đổi số, hướng tới xây dựng xã hội số phục vụ người dân. Hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng thông qua các hội nghị, tuyên truyền trực quan chăng treo băng rôn, khẩu hiệu, qua Cổng TTĐT huyện và Trang TTĐT các xã, thị trấn; Trung tâm Văn hoá - Thông tin và Thể thao huyện xây dựng chuyên mục “Chuyển đổi số” phát trên sóng Đài phát thanh huyện và Đài truyền thanh các xã từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

    Hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng trên cơ sở bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Tổ công tác Đề án 06/CP với 913 thành viên với vai trò nòng cốt là đoàn viên thanh niên, tham gia của hội phụ nữ, hội nông dân. Đã triển khai hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến, cài đặt sử dụng các ứng dụng trên điện thoại thông minh, bước đầu triển khai các nền tảng số, dịch vụ số, tăng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến. Ban chỉ đạo chuyển đổi số huyện đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Viễn thông Nam Định và các đơn vị liên quan tổ chức các Hội nghị tập huấn về chuyển đổi số, kỹ năng số và việc triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn huyện. UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, UBND các xã, thị trấn thường xuyên rà soát và đề nghị bổ sung kịp thời chứng thư số của lãnh đạo, công chức các cơ quan, đơn vị. Các cơ quan đơn vị đã ứng dụng hiệu quả việc ký số trong phát hành văn bản điện tử (trừ văn bản mật). Trong năm, đã đề nghị cấp mới chữ ký số cho 02 đơn vị, 168 cá nhân lãnh đạo, công chức chuyên môn thuộc bộ phận một cửa cấp huyện và xã, thị trấn; tiếp nhận, xử lý 26.598 văn bản đến và phát hành 3.515/8.890 văn bản đi trên môi trường điện tử; UBND các xã, thị trấn tiếp nhận 24.257 văn bản đến và phát hành 6.612/8.503 văn bản đi trên môi trường điện tử . Việc triển khai ứng dụng chữ ký số đã góp phần giảm chi phí giấy, mực, rút ngắn được thời gian, phục vụ kịp thời cho công lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của các cấp chính quyền, nâng cao năng suất lao động. 

    Huyện và các xã, thị trấn đã đầu tư xây dựng hệ thống truyền hình trực tuyến gồm 23 điểm cầu, 3 điểm cầu tại huyện và 20 điểm cầu tại 20 xã, thị trấn. Trong năm, toàn huyện đã tổ chức trên 30 Hội nghị trực tuyến giữa các cấp chính quyền từ Trung ương đến tỉnh, đến huyện và các xã, thị trấn; tạo thuận lợi cho công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đảm bảo thông tin nhanh chóng, chính xác, kịp thời, tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại, góp phần cải cách hành chính, từng bước xây dựng chính quyền điện tử và nền hành chính hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hoá. Cổng dịch vụ công trực tuyến đã được triển khai từ huyện đến các xã, thị trấn thường xuyên cập nhật, bổ sung, chỉnh sửa kịp thời danh mục và nội dung thủ tục hành chính của huyện và các xã, thị trấn thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết, cụ thể: Cấp huyện: Đã tiếp nhận 4.041 hồ sơ gồm: Tiếp nhận trực tiếp 2.714 hồ sơ, tiếp nhận liên thông 534 hồ sơ, tiếp nhận trực tuyến 741 hồ sơ, kỳ trước chuyển qua 52 hồ sơ. Số lượng hồ sơ đã giải quyết 3.883 hồ sơ gồm: Trả trước hạn 3.011 hồ sơ, trả đúng hạn 864 hồ sơ, trả quá hạn 8. Số hồ sơ đang giải quyết trong hạn 158 hồ sơ. Cấp xã: đã tiếp nhận 55.040 hồ sơ gồm: Tiếp nhận trực tiếp 31.865  hồ sơ, tiếp nhận trực tuyến 22.822 hồ sơ, kỳ trước chuyển sang 353 hồ sơ. Số lượng hồ sơ đã giải quyết 54.539  hồ sơ gồm: Trả trước hạn 41.313 hồ sơ, trả đúng hạn 13.226hồ sơ, quá hạn 173 hồ sơ, đang giải quyết 270 hồ sơ.

anh tin bai

Đ/c Nguyễn Đức Kiên - Trưởng Công an huyện trình bày một số nội dung liên quan đến Đề án 06 của CP

anh tin bai

Đ/c Lãnh đạo Chi cục Thuế khu vực Xuân Thủy phát biểu tại Hội nghị

anh tin bai

Đ/c Đỗ Văn Minh - Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện phát biểu tại Hội nghị

    Cổng thông tin điện tử huyện, Trang thông tin điện tử các xã, thị trấn được cập nhật, thường xuyên đăng tải các thông tin theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin như: Lịch làm việc của các cơ quan, đơn vị; cập nhật thông tin về chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; đăng tải thông tin về thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật và chế độ, chính sách đối với những lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước. Là nơi trao đổi thông tin hai chiều giữa các cơ quan nhà nước với nhân dân, nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, UBND huyện đã chỉ đạo việc triển khai mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn huyện. Kết quả huyện và 20/20 xã, thị trấn đã hoàn thành mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II và đưa vào sử dụng. Các báo cáo định kỳ, báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện được thực hiện qua Hệ thống báo cáo của tỉnh; kết nối, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.

    Tuy nhiên bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn những  tồn tại, hạn chế như: Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên môi trường điện tử tại Bộ phận một cửa của huyện và các xã, thị trấn thấp; một số xã, thị trấn giải quyết các thủ tục hành chính còn để quá hạn; Tỷ lệ thanh toán phí, lệ phí trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính rất thấp so với bình quân của tỉnh. Việc thanh toán thuế trực tuyến trên cổng dịch vụ công Quốc gia đối với lĩnh vực đất đai cá nhân, hộ gia đình hạn chế: có 8/12 tháng không thanh toán thuế trực tuyến trên cổng dịch vụ công. Việc số hoá hồ sơ, kết quả TTHC và trả kết quả TTHC bằng văn bản điện tử thấp. 

    Nguyên nhân của kết quả trên là do việc chỉ đạo công tác xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số ở một số cơ quan đơn vị, địa phương chưa quyết liệt; người đứng đầu một số cơ quan, địa phương chưa coi nhiệm vụ chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, chưa quan tâm chỉ đạo ưu tiên nguồn lực cho công tác chuyển đổi số. Huyện và các xã, thị trấn thiếu cán bộ, công chức có chuyên môn đào tạo về lĩnh vực CNTT (chủ yếu kiêm nhiệm); trình độ về công nghệ thông tin của cán bộ công chức, người dân và doanh nghiệp còn hạn chế. Do đó ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ ứng dụng CNTT tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. 

    Các ý kiến tham luận tại Hội nghị cũng nêu những việc còn tồn tại hạn chế,  đồng thời đề xuất kiến nghị với huyện tiếp tục tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số.

anh tin bai

Đ/c Phạm Minh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị

    Phát biểu chỉ đạo đồng chí Phạm Minh Tuấn - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền tăng cường lãnh đạo chỉ đạo công tác chuyển đổi số, thực hiện nghiêm nghị quyết 09 của BCH Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp về vai trò, ý nghĩa của chuyển đổi số. Từ đó tự giác, tích cực tham gia và thụ hưởng các lợi ích chuyển đổi số mang lại.  

anh tin bai

Đ/c Trần Văn Vỵ - Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận Hội nghị

 

    Phát biểu kết luận đồng chí Trần Văn Vỵ - Phó chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Chuyển đổi số xây dựng chính quyền điện tử là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao năng lực, hiệu lực hiệu quả hoạt động, tăng cường công khai minh bạch thông tin và cung cấp dịch vụ công tốt hơn trong thời gian gần đây. Cấp uỷ đảng, Chính quyền các cấp phải xác định chuyển đổi số và xây dựng chính quyền điện tử là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và xuyên suốt trong năm 2023 và các năm tiếp theo, để từ đó chúng ta huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực chủ động và chỉ đạo kiên quyết, kiên trì, quyết tâm phấn đấu đạt được mục tiêu chung là về đích ở tốp trung bình khá của tỉnh. Với mục tiêu cụ thể: tỷ lệ thủ tục hành chính tiếp nhận trên môi trường mạng phải đạt từ 60% trở lên ở hai cấp huyện, xã. Trong đó tuyệt đối không để có thủ tục hành chính quá hạn. Tỷ lệ thanh toán phí lệ phí trực tuyến phải đạt tối thiểu 35% hồ sơ phát sinh phí, lệ phí trở lên. Số hóa hồ sơ và kết quả thủ tục hành chính tăng mỗi năm 30% và tới năm 2025 phải đạt 100% hồ sơ được số hóa. 100% văn bản đi được ký số và được phát hành qua trục liên thông, trừ văn bản mật. 60% hồ sơ cấp huyện và 40% hồ sơ công việc cấp xã được xử lý trên môi trường mạng trừ văn bản mật. Trên cơ sở mục tiêu nhiệm vụ đề ra, đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện đề nghị ngay sau hội nghị này các địa phương kiện toàn bổ sung các ban chỉ đạo đảm bảo đủ thành phần đúng chức năng nhiệm vụ; công tác tuyên truyền phải thu hút được sự tham gia của người dân, nâng cao nhận thức cho người dân về tính cấp thiết về lợi ích của chuyển đổi số vai trò của doanh nghiệp viễn thông hết sức quan trọng. Với phương châm nhận thức là quyết định người dân doanh nghiệp là trung tâm và chính quyền làm tiên phong, tăng cường tập huấn chuyển giao công nghệ hướng dẫn thực hiện. Tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng dữ liệu nền tảng số; đẩy mạnh thực hiện đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện ở các địa phương đơn vị./.

 

                                                                                                                Nguồn: Trung tâm VH-TT&TT huyện

Cơ quan chủ quản: Xã Xuân Châu - Huyện Xuân Trường
Địa chỉ: Xã Xuân Châu - Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định
Email: xaxuanchau.xtg@namdinh.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang