image banner
image advertisementanh tin baiimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 323
  • Trong tuần: 3 877
  • Tất cả: 231035
LỊCH LÀM VIỆC
Tuần 49, từ ngày 4 tháng 12 năm 2023 tới ngày 10 tháng 12 năm 2023
Từ ngày 27/11/2023 tới ngày 03/12/2023
Ngày Sáng Chiều
Thứ hai
04/12/2023
22/10/2023 (AL)
Dự HN trực tuyến toàn Quốc. Địa điểm: Nhà Văn hóa xã Xuân Châu. Thành phần: Cán bộ, Đảng viên toàn Đảng bộ Dự HN trực tuyến toàn Quốc. Địa điểm: Nhà Văn hóa xã Xuân Châu. Thành phần: Cán bộ, Đảng viên toàn Đảng bộ
Thứ ba
05/12/2023
23/10/2023 (AL)

Kiểm điểm đánh giá xếp loại Đảng viên tại các Chi bộ. Địa điểm: Nhà văn hóa 5 xóm. Thành phần: Cán bộ công chức xã

7h30'' Dự HN tổng kết nhiệm vụ QUốc phòng, Quân sự địa phương và phong trào thi đua quyết thắng năm 2023. Địa điểm: Hội trường BCH QS huyện. Thành phần: Đc Khánh, Đc Thành, Đc Hưng

Kiểm điểm đánh giá xếp loại Đảng viên tại các Chi bộ. Địa điểm: Nhà văn hóa 5 xóm. Thành phần: Cán bộ công chức xã
Thứ tư
06/12/2023
24/10/2023 (AL)
13h00'' HN đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ, công chức và đánh giá kết quả hoạt động của chính quyền cơ sở năm 2023. Địa điểm: Phòng họp tầng 2 - UBND xã. Thành phần: Mời HUV, UBND huyện phụ trách xã; Cán bộ, công chức xã Xuân Châu
Thứ năm
07/12/2023
25/10/2023 (AL)
7h30'' BCH Đảng bộ họp kiểm điểm đánh giá, xếp loại tổ chức, đảng viên năm 2023

13h30'' BCH Đảng bộ họp kiểm điểm đánh giá, xếp loại tổ chức, đảng viên năm 2023

 

Thứ sáu
08/12/2023
26/10/2023 (AL)

7h30''-11h30'' UBND Trực tiếp dân:. Địa điểm: Phòng tiếp dân.. Thành phần: Đc Thành, Đc Tiêm, Đc Tuyến, Đc Phương, Đc Hằng, Đc Huyền.

13h00''-17h00'' UBND Trực tiếp dân:. Địa điểm: Phòng tiếp dân.. Thành phần: Đc Thành, Đc Tiêm, Đc Tuyến, Đc Phương, Đc Hằng, Đc Huyền.
Thứ bảy
09/12/2023
27/10/2023 (AL)
7h30'' HN tiếp xúc cử tri với ĐB HĐND xã khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 trước kỳ họp thứ 8. Địa điểm: Nhà văn hóa 5 xóm. Thành phần: Đại biểu HĐND xã được bầu tại các xóm Nghỉ; Ca trực.. Địa điểm: Trụ sở UBND xã.. Thành phần: Đc Vinh-PCT UBND; Đc Tiêm-VP HĐND,UBND xã
Chủ nhật
10/12/2023
28/10/2023 (AL)
Nghỉ; Ca trực.. Địa điểm: Trụ sở UBND xã.. Thành phần: Đc Thành-CT UBND; Đc Hưng-CC CHT BCH QS xã. Nghỉ; Ca trực.. Địa điểm: Trụ sở UBND xã.. Thành phần: Đc Thành-CT UBND; Đc Hưng-CC CHT BCH QS xã.
Ghi chú: Tập trung chỉ đạo đánh giá, xếp loại cuối năm 2023./.

Cơ quan chủ quản: Xã Xuân Châu - Huyện Xuân Trường
Địa chỉ: Xã Xuân Châu - Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định
Email: xaxuanchau.xtg@namdinh.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang