image banner
Danh sách cán bộ, công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Xuân Châu

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ Email

1.

Phạm Văn Vinh

Phó Chủ tịch UBND xã

0978369242

phamvanvinhxuanchau@gmail.com

2.

Phạm Văn Tiêm

Công chức Văn phòng HĐND-UBND&NV

0988162624

tiemvhxhubnd@gmail.com

3.

Nguyễn Thị Thu Phương

Công chức Tư pháp - hộ tịch

0985008098

thuphuongtphtubxc@gmail.com

4.

Phạm Thị Huyền

Công chức Lao động TBXH

0945318915

phamthihuyen0108@gmail.com

5.

Nguyễn Xuân Phú

Công chức Văn hóa TT TT

0912942487

xuanphu.police@gmail.com

6.

Nguyễn Ngọc Thảo

Công chức Tài chính -Kế toán

 0848270813

nguyenngocthaoxc90@gmail.com

7.

Đỗ Thị Hằng

Công chức ĐC-XD-MT

0988299187

maibich1607@gmail.com

8.

Nguyễn Quốc Hưng

Công chức CHT Quân sự

0944016486

nguyenquochung1604@gmail.com

9.

Phạm Văn Tuyến

Phó trưởng công an xã

0967077808

phamvantuyenannd@gmail.com

Cơ quan chủ quản: Xã Xuân Châu - Huyện Xuân Trường
Địa chỉ: Xã Xuân Châu - Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định
Email: xaxuanchau.xtg@namdinh.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang