image banner


Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Tìm kiếm
Từ khóa
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
 
135kết quả được tìm thấy
STTTiêu đềLĩnh vựcCơ quan thực hiện
1 Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn Lao động - Thương binh & XHUBND xã Xuân Châu
2 Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật Lao động - Thương binh & XHUBND xã Xuân Châu
3 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật Lao động - Thương binh & XHUBND xã Xuân Châu
4 Thủ tục Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm Lao động - Thương binh & XHUBND xã Xuân Châu
5 Thủ tục Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm Lao động - Thương binh & XHUBND xã Xuân Châu
6 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở Lao động - Thương binh & XHUBND xã Xuân Châu
7 Thủ tục Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng Lao động - Thương binh & XHUBND xã Xuân Châu
8 Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em Lao động - Thương binh & XHUBND xã Xuân Châu
9 Thủ tục Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em Lao động - Thương binh & XHUBND xã Xuân Châu
10 Thủ tục Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em Lao động - Thương binh & XHUBND xã Xuân Châu
11 Thủ tục Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em Lao động - Thương binh & XHUBND xã Xuân Châu
12 Thủ tục Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế Lao động - Thương binh & XHUBND xã Xuân Châu
13 Thủ tục Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Lao động - Thương binh & XHUBND xã Xuân Châu
14 Thủ tục cấp giấy xác nhận thân nhân người có công Lao động - Thương binh & XHUBND xã Xuân Châu
15 Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình Lao động - Thương binh & XHUBND xã Xuân Châu
16 Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng Lao động - Thương binh & XHUBND xã Xuân Châu
17 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh Lao động - Thương binh & XHUBND xã Xuân Châu
18 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp Lao động - Thương binh & XHUBND xã Xuân Châu
19 Thủ tục Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm – pu – chia Lao động - Thương binh & XHUBND xã Xuân Châu
20 Thủ tục trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Lao động - Thương binh & XHUBND xã Xuân Châu
1234567

Cơ quan chủ quản: Xã Xuân Châu - Huyện Xuân Trường
Địa chỉ: Xã Xuân Châu - Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định
Email: xaxuanchau.xtg@namdinh.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang