image banner
Đảng ủy xã Xuân Châu

A. Thường trực Đảng ủy

anh tin bai

 Đồng chí: Nguyễn Duy Khánh

Năm sinh: 1968

Quê quán: Xuân Châu - Xuân Trường - Nam Định

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã

Email: duykhanhctxc@gmail.com

Số điện thoại: 0918.304.337

 

Đồng chí: Nguyễn Thanh Mạc

Năm sinh: 1965

Quê quán: Xuân Châu - Xuân Trường - Nam Định

Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy.

Email: thanhmacxc@gmail.com

Số điện thoại: 0399.367.923

anh tin bai

 

Đồng chí: Nguyễn Xuân Thành

Năm sinh: 1973

Quê quán: Xuân Châu - Xuân Trường - Nam Định

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã

Email: thanhvpubnd@gmail.com

Số điện thoại: 0973.912.924

B. Công chức phụ trách Văn phòng Đảng ủy

Họ và tên: Lê Thị Thúy Hưởng

Năm sinh: 1981

Quê quán: Xã Xuân Châu, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định

Email: Lethithuyhuong.xtg@namdinh.gov.vn

SĐT: 0392982569

 

C. Danh sách thành viên trong Ban chấp hành Đảng bộ xã

TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ hiện nay

1

Nguyễn Duy Khánh

06/09/1968

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã

2

Nguyễn Thanh Mạc

04/02/1965

Phó bí thư TT Đảng ủy xã

6

Nguyễn Xuân Thành

27/03/1973

Phó bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã

5

Lê Xuân Dương

05/01/1974

TVĐU - Phó Chủ tịch UBND xã

4

Nguyễn Trung Cao

07/12/1967

TVĐU - CT MTTQ xã

3

Phạm Văn Vinh

15/10/1963

ĐUV-Phó Chủ tịch UBND xã

7

Phạm Văn Tiêm

22/12/1978

ĐUV - Công chức VP HĐND-UBND&NV

8

Nguyễn Chí Khá

08/12/1963

ĐUV - Trưởng trạm y tế

9

Chu Văn Suất

07/10/1982

ĐUV - Chủ tịch Hội Nông dân

10

Phạm Thị Quyên

03/09/1985

ĐUV - Bí thư Đoàn TNCSHCM

11

Nguyễn Thị Kim Dung

01/05/1983

ĐUV - Chủ tịch Hội LH Phụ nữ

12

Nguyễn Quốc Hưng

16/04/1986

ĐUV - Công chức CHT BCH QS

13

Phạm Văn Biên

25/12/1981

ĐUV - Trưởng công an xã

14

Võ Anh Tuấn

28/02/1974

ĐUV - Phó bí thư chi bộ 2

15

Phạm Văn Hoành

04/06/1977

ĐUV - Hiệu phó Trường THCS

 

D. Chức năng, nhiệm vụ

* Chức năng, nhiệm vụ của Đảng ủy xã:

1. Ban thường vụ Đảng ủy là cơ quan tham mưu cho Ban chấp hành Đảng bộ, phải chịu trách nhiệm trước Ban chấp hành Đảng bộ và trước cấp ủy cấp trên về mọi hoạt động của đảng bộ và các vấn đề liên quan.

2. Có trách nhiệm giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên trong Ban chấp hành và các thành viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, các hoạt động của Ban chi ủy, chi bộ thuộc thẩm quyền Đảng ủy quản lý, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, được quy định trong Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam.

3. Ban thường vụ Đảng ủy có trách nhiệm chuẩn bị nội dung họp Ban chấp hành hàng tháng, một năm. Xây dựng các dự thảo kế hoạch trình Ban chấp hành xem xét quyết định

4. Ban thường vụ tiếp nhận và có trách nhiệm chuyển tải, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, công văn đến cơ sở và cán bộ, Đảng viên trong Đảng bộ. Giúp cho Ban chấp hành kiểm tra, đôn đốc các cơ sở trong việc thực hiện Nghị quyết của cấp mình và cấp trên.

5. Có trách nhiệm xây dựng dự thảo quy hoạch cán bộ cấp mình và cấp cơ sở, sắp xếp đội ngũ cán bộ trình cấp ủy phê duyệt theo quy định.

6. Thường xuyên xuống cơ sở nắm bắt tình hình, thay mặt Ban chấp hành quyết định các vấn đề mang tính cấp bách, duyệt các báo cáo tổng kết của Đảng, đại hội các tổ chức chính trị xã hội thuộc thẩm quyền quản lý.

7. Thay mặt cho Ban chấp hành có trách nhiệm ghi chép Nghị quyết họp Ban thường vụ, họp Ban chấp hành. Có trách nhiệm đối nội, đối ngoại với cấp trên, cấp dưới.

* Chức năng, nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy:

1. Là người đứng đầu cấp ủy phụ trách chung mọi công việc. Có trách nhiệm chuẩn bị nội dung và chủ trì các hội nghị Đảng ủy, hội nghị BTV. Phân công giao nhiệm vụ cho các ủy viên trong BCH Đảng bộ.

2. Trực tiếp chỉ đạo và là ng­ười chịu trách nhiệm cao nhất trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, công tác tổ chức cán bộ, việc triển khai và tổ chức thực hiện các chủ trương lãnh đạo của BTV, Nghị quyết của Đảng ủy, các chỉ thị nghị quyết của Đảng, nhà nước cấp trên, trên cơ sở nguyên tắc dân chủ.

3. Ký các văn bản, các nghị quyết, quyết định của cấp ủy, của BTV ban hành và chỉ đạo hệ thống chính trị tổ chức thực hiện.

*Chức năng, nhiệm vụ Phó bí thư­ Trực Đảng ủy.

1. Trực tiếp chuyên trách công tác Đảng vụ, giải quyết những công việc hằng ngày của Đảng ủy. Thực hiện chế độ tổng hợp báo cáo theo quy định. Giữ mối liên hệ giữa cấp ủy với chính quyền, MTTQ, các tổ chức đoàn thể và các chi bộ trực thuộc.

2. Trực tiếp phụ trách công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, công tác kiểm tra thi hành kỷ luật trong Đảng bộ. Trực tiếp phụ trách khối dân vận.

3. Cùng Bí thư­ đảng ủy thực hiện công tác tổ chức, công tác quản lý cán bộ, quản lý đảng viên theo phân cấp. Thực hiện các nhiệm vụ đ­ược Bí th­ư ủy quyền, cấp ủy phân công và cấp trên giao. Ký các văn bản theo thẩm quyền.

4. Chỉ đạo theo dõi các hoạt động của MTTQ, tổ chức đoàn thể chính trị xã hội cấp xã và các hoạt động của các chi bộ.

* Chức năng, nhiệm vụ Phó bí thư Đảng ủy phụ trách Chính quyền:

1. Chịu trách nhiệm trước cấp ủy, Ban thường vụ và Bí thư về công tác của UBND xã.

2. Có nhiệm vụ quán triệt cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng ủy, của Ban thường vụ thành kế hoạch, chương trình công tác của Chính quyền và tổ chức triển khai thực hiện. Phát huy nâng cao hiệu lực, hiệu quả của Chính quyền. Chịu trách nhiệm trước cấp ủy và UBND cấp trên về hoạt động của UBND xã.

3. Cùng với cấp ủy viên và Ban thường vụ xây dựng kiện toàn bộ máy UBND. Đề nghị với Ban thường vụ về việc bố trí cán bộ thuộc UBND.

4. Phụ trách chung trong UBND xã, điều hòa phối hợp hoạt động giữa chức năng lãnh đạo với quản lý nhà nước theo luật định. Trên cơ sở nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách. Phối hợp với UBMTTQ, các đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, phát triển văn hóa xã hội, củng cố quốc phòng an ninh vững chắc. 

 

E. Quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ xã

 

Cơ quan chủ quản: Xã Xuân Châu - Huyện Xuân Trường
Địa chỉ: Xã Xuân Châu - Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định
Email: xaxuanchau.xtg@namdinh.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang