image banner
image advertisementanh tin baiimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
LỊCH LÀM VIỆC
Tuần 15, từ ngày 8 tháng 4 năm 2024 tới ngày 14 tháng 4 năm 2024
Từ ngày 01/04/2024 tới ngày 07/04/2024
Ngày Sáng Chiều
Thứ hai
08/04/2024
30/2/2024 (AL)
Thứ ba
09/04/2024
1/3/2024 (AL)
8h00'' Dự HN tập huấn pháp luật QLNN về PCCC, CNCH. Địa điểm: Hội trường tầng 2-Trung tâm chính trị huyện. Thành phần: Đc Thành; Đc Biên; Đc Tuyến
Thứ tư
10/04/2024
2/3/2024 (AL)
8h00'' Dự Hội thảo phòng chống dịch bệnh động vật. Địa điểm: TP Nam Định. Thành phần: Đc Hường 14h00'' Dự HN giao ban Ngân hàng chính sách huyện Quý 1, triển khai nhiệm vụ Quý 2/2024. Địa điểm: Phòng họp tầng 2-Trụ sở HĐND-UBND huyện. Thành phần: Đc Thành
Thứ năm
11/04/2024
3/3/2024 (AL)

8h00'' Dự HN làm việc với UBND huyện về triển khai chợ 4.0. Địa điểm: Phòng họp tầng 2-Nhà khách UBND huyện. Thành phần: Đc Thành; Đc Phú

7h30''-11h30'' UBND Trực tiếp dân:. Địa điểm: Phòng tiếp dân.. Thành phần: Đc Vinh, Đc Tiêm, Đc Tuyến, Đc Phương, Đc Hằng, Đc Huyền.

13h00''-17h00'' UBND Trực tiếp dân:. Địa điểm: Phòng tiếp dân.. Thành phần: Đc Thành, Đc Tiêm, Đc Tuyến, Đc Phương, Đc Hằng, Đc Huyền.

14H00'' HN BTC lễ hội truyền thống Đền Làng Hạc Châu năm 2024. Địa điểm: Phòng họp tầng 2-UBND xã. Thành phần: BTC lễ hội xã Xuân Châu

Thứ sáu
12/04/2024
4/3/2024 (AL)
7h30'' Làm việc với Thanh tra huyện về công tác tiếp công dân giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo năm 2023. Địa điểm: Phòng họp tầng 2-UBND xã. Thành phần: Đc Thành; Đc Tiêm; Đc Hằng; Đc Thảo
Thứ bảy
13/04/2024
5/3/2024 (AL)
Nghỉ; Ca trực.. Địa điểm: Trụ sở UBND xã.. Thành phần: Đc Vinh-PCT UBND; Đc Tiêm-VP HĐND,UBND xã Nghỉ; Ca trực.. Địa điểm: Trụ sở UBND xã.. Thành phần: Đc Vinh-PCT UBND; Đc Tiêm-VP HĐND,UBND xã
Chủ nhật
14/04/2024
6/3/2024 (AL)
Nghỉ; Ca trực.. Địa điểm: Trụ sở UBND xã.. Thành phần: Đc Thành-CT UBND; Đc Hưng-CHT BCH QS xã Nghỉ; Ca trực.. Địa điểm: Trụ sở UBND xã.. Thành phần: Đc Thành-CT UBND; Đc Hưng-CHT BCH QS xã
Ghi chú: Tập trung chỉ đạo chăm sóc bảo vệ lúa Xuân 2024; Tiêm phòng đàn gia súc, gia cầm; Chuẩn bị tốt công tác lễ hội Đền Hạc Châu 2024./.

Cơ quan chủ quản: Xã Xuân Châu - Huyện Xuân Trường
Địa chỉ: Xã Xuân Châu - Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định
Email: xaxuanchau.xtg@namdinh.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang