image banner
image advertisementanh tin baiimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 395
  • Trong tuần: 4 422
  • Tất cả: 230335
xã Xuân Châu triển khai thực hiện bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.
Ngày 10/02/2023, Ủy ban nhân dân xã Xuân Châu ban hành Kế hoạch số 17/KH-UBND về thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình đến năm 2030 trên địa bàn xã Xuân Châu. 

Kế hoạch được xây dựng nhằm mục đích tập trung tuyên truyền, giáo dục về giá trị văn hóa truyền thống, phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững, ngăn chặn sự suy thoái về đạo đức, lối sống và tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình, góp phần thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam trên địa bàn xã đến năm 2030.

Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình sẽ được chuyển tải thông qua hệ thống truyền thanh của địa phương, thông qua các hội nghị từ xã đến cơ sở xóm kết hợp tuyên truyền cổ động trực quan để việc triển khai được thực hiện một cách có hệ thống, sâu rộng đến các ban, ngành đoàn thể, Bí thư Chi bộ, Trưởng xóm và các gia đình trên địa bàn xã. Thời gian tuyên truyền bắt đầu từ đầu tháng 02/2023, thực hiện thường xuyên trong những năm tiếp theo.

Thông qua việc triển khai thực hiện, UBND xã mong muốn góp phần nâng cao nhận thức cho Nhân dân trên địa bàn về xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, phát huy giá trị tốt đẹp trong các mối quan hệ cơ bản của gia đình, từng bước đưa vào cuộc sống các chuẩn mực giá trị đạo đức, văn hóa con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình gồm các tiêu chí cụ thể sau:

1. Tiêu chí ứng xử chung: Tôn trọng, bình đẳng, yêu thương, chia sẻ

Dựa trên các nguyên tắc tôn trọng, bình đẳng, yêu thương và chia sẻ: đánh giá đúng mực, coi trọng danh dự, phẩm giá, quan điểm, sự lựa chọn và lợi ích của nhau; tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhau; Có nghĩa vụ và quyền ngang nhau, được tạo điều kiện và cơ hội phát huy năng lực của mình cho sự phát triển của gia đình và thụ hưởng như nhau về thành quả của sự phát triển đó; Yêu thương, gắn bó, quan tâm chăm sóc nhau; Cùng nhau vun đắp tình cảm, chia sẻ vui buồn, giúp đỡ nhau lúc khó khăn, hoạn nạn.

2. Tiêu chí ứng xử của vợ, chồng: Chung thủy, nghĩa tình

Vợ chồng cùng nhau xây dựng hôn nhân bền vững, không vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng. Yêu thương, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau; cùng nhau chia sẻ công việc trong gia đình, cùng có trách nhiệm nuôi dạy con, làm việc nhà, đóng góp tài chính gia đình. Tạo điều kiện giúp đỡ nhau lựa chọn nghề nghiệp, học tập, nâng cao trình độ, tham gia các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Lắng nghe, cùng nhau thảo luận, thống nhất và quyết định những vấn đề chung của gia đình; hòa nhã với nhau.

3. Tiêu chí ứng xử của cha mẹ với con, ông bà với cháu: Gương mẫu, yêu thương.

Cha mẹ, ông bà làm gương tốt cho con, cháu trong cử chỉ, hành động, lời nói; có tình cảm gắn bó gần gũi với con cháu. Quan tâm, nuôi dưỡng, chăm sóc, dạy bảo con cháu khi con cháu còn nhỏ, khi con, cháu không có khả năng tự nuôi sống, chăm sóc bản thân. Trao truyền các giá trị truyền thống, kinh nghiệm sống cho con cháu; giáo dục, động viên con cháu thực hiện lối sống văn hóa, ý thức công dân, giữ gìn nền nếp, gia phong.

4. Tiêu chí ứng xử của con với cha mẹ, cháu với ông bà: Hiếu thảo, lễ phép.

Con cháu kính trọng, lễ phép, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ; yêu thương, quan tâm, chia sẻ tình cảm, nguyện vọng với cha mẹ và các thành viên trong gia đình; Học tập, rèn luyện, giữ gìn nền nếp gia đình, phụ giúp cha mẹ và các thành viên trong gia đình những công việc phù hợp với độ tuổi, giới tính. Thăm hỏi, chăm sóc động viên, nuôi dưỡng cha mẹ, ông bà khi cha mẹ, ông bà ốm đau, già yếu, gặp khó khăn trong cuộc sống.

5. Tiêu chí ứng xử của anh, chị, em: Hòa thuận, chia sẻ.

Anh, chị, em tôn trọng, bảo nhau điều hay, lẽ phải. Anh chị bao dung với em, em kính trọng anh chị. Cùng chia sẻ với nhau công việc chung trong gia đình, giúp đỡ nhau khi khó khăn, hoạn nạn.

Cơ quan chủ quản: Xã Xuân Châu - Huyện Xuân Trường
Địa chỉ: Xã Xuân Châu - Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định
Email: xaxuanchau.xtg@namdinh.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang