image banner
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisementimage advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 249
  • Trong tuần: 3 415
  • Tất cả: 197018
Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến tập huấn, phổ biến kiến thức chuyển đổi số về phát triển dữ liệu số tỉnh Nam Định 2023.
Chuyển đổi số là quá trình chuyển đổi cả về tư duy, nhận thức và hành động, chuyển từ thủ công truyền thống sang môi trường số. Trên toàn quốc đặt ra mục tiêu đến năm 2025, 100% cơ sở dữ liệu Quốc gia tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử bao gồm cơ sở dữ liệu quốc gia về Dân cư, Đất đai, Đăng ký doanh nghiệp, Tài chính, Bảo hiểm được hoàn thành và kết nối, chia sẻ trên toàn quốc, từng bước mở dữ liệu của các cơ quan Nhà nước để cung cấp dịch vụ công kịp thời, một lần khai báo, trọn đời phục vụ người dân và phát triển kinh tế-xã hội. Tỉnh Nam Định có mục tiêu 100% các sở, ban ngành của tỉnh và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện chuyển đổi số ít nhất hai lĩnh vực công tác thuộc phạm vi quản lý và thực hiện chia sẻ dữ liệu trên nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu; 100% người dân, doanh nghiệp được tạo lập kho dữ liệu điện tử.

Thực hiện Kế hoạch của BCĐ chuyển đổi số tỉnh năm 2023, chiều ngày 12/5/2023 Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Cục Chuyển đổi số Quốc gia, Bộ Thông tin-Truyền thông tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 10 điểm cầu huyện, thành phố và 226 điểm cầu các xã, thị trấn tập huấn, phổ biến kiến thức chuyển đổi số về phát triển dữ liệu số tỉnh Nam Định 2023.

Tại điểm cầu UBND xã Xuân Châu có đồng chí Nguyễn Xuân Thành - Phó bí thư BCH Đảng bộ - Chủ tịch UBND xã; cùng tham dự hội nghị có các đồng chí cán bộ, Công chức xã, thành viên đội ngũ nòng cốt chuyển đổi số của tỉnh thuộc xã theo Quyết định số 55/QĐ-BCĐCĐS ngày 09/5/2022 của Ban chỉ đạo chuyển đổi số của tỉnh.

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Phú Tiến - Phó Cục trưởng phụ trách Cục Chuyển đổi số Quốc gia, Bộ Thông tin-Truyền thông

thông qua chuyên đề về dữ liệu số và định hướng năm dữ liệu số 2023.

Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu tổng quan về dữ liệu số, đánh giá kết quả chủ yếu và định hướng triển khai Năm dữ liệu số Quốc gia; kế hoạch hoạt động năm 2023 của BCĐ về chuyển đổi số tỉnh Nam Định. Chuyển đổi số là quá trình chuyển đổi cả về tư duy, nhận thức và hành động, chuyển từ thủ công truyền thống sang môi trường số. Mục tiêu đến năm 2025, 100% cơ sở dữ liệu quốc gia tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử bao gồm cơ sở dữ liệu quốc gia về Dân cư, Đất đai, Đăng ký doanh nghiệp, Tài chính, Bảo hiểm được hoàn thành và kết nối, chia sẻ trên toàn quốc, từng bước mở dữ liệu của các cơ quan nhà nước để cung cấp dịch vụ công kịp thời, một lần khai báo, trọn đời phục vụ người dân và phát triển kinh tế-xã hội. Đến năm 2030, hình thành nền tảng dữ liệu cho các ngành kinh tế trọng điểm dựa trên dữ liệu cua các cơ quan nhà nước và hạ tầng kết nối mạng internet vạn vật, kết nối, chia sẻ rộng khắp giữa các cơ quan nhà nước, giảm 30% thủ tục hành chính; mở dữ liệu cho các tổ chức, doanh nghiệp, tăng 30% dịch vụ sáng tạo dựa trên dữ liệu phục vụ người dân, doanh nghiệp. Ngay trong năm 2023, người dân, doanh nghiệp chỉ cung cấp thông tin một lần cho cơ quan Nhà nước khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến; doanh nghiệp được khai thác dữ liệu, dữ liệu mở do cơ quan nhà nước cung cấp để phục vụ sản xuất kinh doanh; cơ quan nhà nước sử dụng dữ liệu, đặc biệt là dữ liệu từ máy sinh ra theo thời gian thực để hỗ trợ ra quyết định, giảm thiểu hoạt động báo cáo thủ công giữa các cấp.

anh tin bai

Đồng chí Vũ Trọng Quế - TUV, Giám đốc Sở Thông tin-Truyền thông

 triển khai kế hoạch hoạt động về chuyển đổi số tỉnh Nam Định năm 2023.

 Về mục tiêu chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 là huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, đẩy mạnh chuyển đổi số để xây dựng chính quyền số; phát triển kinh tế số, xã hội số và thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng nhanh và bền vững dựa trên khoa học và công nghệ; đổi mới sáng tạo và nhân lực chất lượng cao; nâng cao chất lượng cuộc sống và phúc lợi của người dân. Phấn đấu đến năm 2030, Nam Định cơ bản hoàn thành chuyển đổi số gắn với các dịch vụ đô thị thông minh, kết nối đồng bộ với Trung ương và hệ thống các đô thị thông minh trên toàn quốc. Thực hiện kế hoạch hoạt động chuyển đổi số năm 2023 và những năm tiếp theo, BCĐ về chuyển đổi số tỉnh Nam Định đã thành lập Trung tâm tích hợp dữ liệu, hệ thống trực tuyến, đường truyền chuyên dụng; hình thành các nền tảng quản lý văn bản; dịch vụ công; báo cáo, Trung tâm điều hành thông minh và có cơ sở dữ liệu, đảm bảo an toàn an ninh thông tin với mục tiêu 100% các sở, ban ngành của tỉnh và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện chuyển đổi số ít nhất hai lĩnh vực công tác thuộc phạm vi quản lý và thực hiện chia sẻ dữ liệu trên nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu; 100% người dân, doanh nghiệp được tạo lập kho dữ liệu điện tử đáp ứng đầy đủ chức năng theo quy định khi phát sinh yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính với các cơ quan nhà nước trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh... Đối với nhóm phát triển chính quyền số: xây dựng Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của tỉnh; nâng cấp, hoàn thiện Cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh; xây dựng nền tảng ứng dụng di động cho cán bộ, công chức, viên chức và cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hệ thống cơ sở dữ liệu nền địa lý dùng chung toàn tỉnh, số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh... Các nhóm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế số, xã hội số, an toàn anh ninh mạng cũng đã được trách nhiệm cụ thể cho từng ngành thực hiện. Theo đó, các tổ chức, doanh nghiệp và cán bộ công chức cần chỉ đạo quyết liệt, coi trọng công tác tuyên truyền và coi chuyển đổi số là yếu tố quan trọng./.

 

Cơ quan chủ quản: Xã Xuân Châu - Huyện Xuân Trường
Địa chỉ: Xã Xuân Châu - Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định
Email: xaxuanchau.xtg@namdinh.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang