image banner
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisementimage advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 288
  • Trong tuần: 3 454
  • Tất cả: 197057
Hội nghị kiện toàn BCH Hội khuyến học xã Xuân, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Sáng ngày 23/5/2023, UBND xã tổ chức hội nghị kiện toàn BCH Hội khuyến học xã Xuân Châu. Dự và chỉ đạo hội nghị có ông Nguyễn Duy Khánh - Bí thư BCH Đảng bộ - Chủ tịch HĐND xã, ông Nguyễn Thanh Mạc - Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, ông Nguyễn Xuân Thành - Phó bí thư BCH Đảng bộ - Chủ tịch UBND xã; cùng tham dự hội nghị có các đại biểu Thường trực HĐND, UBND, UB MTTQ, Trưởng các ban ngành đoàn thể; các đại biểu là chi hội trưởng Hội khuyến học, trưởng các dòng họ trên địa bàn xã.

anh tin bai

Ông Phạm Văn Tiêm - Ủy viên BCH Đảng bộ - Công chức VP HĐND-UBND & Nội vụ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Hội khuyến học khóa IV nhiệm kỳ 2017 - 2022 và phương hướng nhiệm vụ công tác Hội khuyến học khóa V nhiệm kỳ 2022 - 2027

           Trong nhiệm kỳ 2017 - 2022 Hội khuyến học xã nhà tập trung tuyên truyền vận động thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết: Chỉ thị số 11/CT-TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị; Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ Đề án “Xây dựng xã hội học tập” giai đoạn 2012 - 2020 và Quyết định số 281/QĐ-CP ngày 20/02/2014 của Chính phủ phê duyệt Đề án “ Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”; Quyết định số 448/QĐ-KH của Hội khuyến học Việt Nam về Bộ tiêu chí công nhận các danh hiệu “Gia đình hiếu học”, “Gia đình học tập”, “Cộng đòng học tập”, “Dòng họ học tập”, “Đơn vị học tập” giai đoạn 2016 - 2020. Thông tư số 44 cảu Bộ GD&ĐT về 15 tiêu chí xếp loại cộng đồng học tập cấp xã. Đặc biệt là Kết luận số 49/KL-TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư TW về tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TW, Quyết định số 489/QĐ-CP, Chỉ thị số 09/CT-TU của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 60/KH-UBND của UBND tỉnh Nam Định; Công văn số 428/CV-UBND và Kế hoạch số 02/KH-UBND của UBND huyện Xuân Trường về thực hiện “Đề án xây dựng xã hội học tập đến năm 2030”.

Trong nhiệm kỳ qua phong trào khuyến học, khuyến tài ngay từ cơ sở đã hoạt động có hiệu quả theo đúng Điều lệ Hội. Đầu nhiệm kỳ, năm 2017 có 45 cán bộ, Hội viên. Tổ, chi Hội chủ yếu các ban ngành. Đến nay Hội có 1989 Hội viên đạt 79,6%; Tổ chức Hội tiêu biểu gồm: Chi hội khuyến học trường THCS Xuân Châu, Chi hội khuyến học trường Tiểu học Xuân Châu, Chi hội khuyến học xóm 6 cũ nay là xóm 5 xã Xuân Châu, Dòng họ khuyến học họ Nguyễn Đức, Dòng họ khuyến học họ Nguyễn cành 2 xóm 4, Dòng họ khuyến học họ Phạm cành 2 xóm 3, Dòng họ khuyến học họ Chu xóm 5, Gia đình cụ Sơn xóm 7 cũ nay là xóm 1 Xuân Châu, Dòng họ khuyến học họ Nguyễn cành cụ Sinh xóm 5. Những cá nhân cán bộ Hội, Chi hội tiêu biểu: Bà Cúc Chi hội trưởng xóm 6 cũ nay là xóm 5 xã Xuân Châu, Thầy giáo: Nguyễn Trường Thọ - Phó chủ tịch Hội được Trung ương Hôi tặng bằng khen, kỷ niệm chương, Thầy giáo: Nguyễn Hoàng Dũng - Hiệu phó trường Tiểu học Xuân Châu.

anh tin bai

Ông Nguyễn Xuân Thịnh - Chủ tịch Hội khuyến học xã, nhiệm kỳ 2017 - 2022 phát biểu tại hội nghị

Nhiệm kỳ 2022 - 2027 phát huy kết quả đạt được tiếp tục đẩy mạnh quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước. Đặc biệt triển khai thường xuyên sâu rộng có hiệu quả Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo cảu Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; Quyết định số 677/QĐ-TTg ngày 03/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021 - 2030; Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 19/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 07/11/2022 của UBND tỉnh Nam Định về thực hiện Quyết định số 387/QĐ-TTg ngày 08/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 677/QĐ-TTg ngày 03/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021 - 2030; Kế hoạch số 123/KH-KHVN ngày 14/4/2022 của TW Hội KHVN về thực hiện Chương trình đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021 - 2030.

* Mục tiêu đến năm 2025:

- 100% cán bộ, hội viên được học tập, quán triệt, tập huấn các chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các Chương trình, Kế hoạch và chỉ đạo của Chính phủ; Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch của cấp ủy Đảng, Chính quyền các cấp về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và các mô hình học tập suốt đời giai đoạn 2021 - 2025.

- 70% gia đình được công nhận đạt danh hiệu Gia đình học tập. 65% dòng họ được công nhận đạt danh hiệu Dòng họ học tập; 65% Cộng đồng được công nhận danh hiệu Cộng đồng học tập; 80% cac tổ chức, cơ quan, trường học, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn xã được công nhận đạt danh hiệu Đơn vị học tập.

- 40% người lao động trong Gia đình học tập, Dòng họ học tập, Cộng đồng học tập, 60% cán bộ, công chức, viên chức trong Đơn vị học tập trên địa bàn xã đạt danh hiệu Công dân học tập.

- Phấn đấu 100% Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch Hội khuyến học xã tham gia quản lý trung tâm học tập cộng đồng. 40% cán bộ làm công tác khuyến học xã tham gia tổ chức các hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng và được bồi dưỡng, tập huấn về ứng dụng công nghệ thông tin để khai thác, biên soạn tài liệu, lưu trữ thông tin, quản lý và vận hành thiết bị ký thuật.

* Mục tiêu đến năm 2030:

- 100% cán bộ, Hội viên được học tập, quán triết các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, nhất là những vấn đề xã hội học tập bền vững và những xu thế phát triển các mô hình học tập giai đoạn 2026 - 2030 ở đại phương.

- 80% gia đình được công nhận đạt danh hiệu Gia đình học tập. 75% dòng họ được công nhận đạt danh hiệu Dòng họ học tập; 75% Cộng đồng được công nhận danh hiệu Cộng đồng học tập; 90% cac tổ chức, cơ quan, trường học, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn xã được công nhận đạt danh hiệu Đơn vị học tập.

- 60% người lao động trong Gia đình học tập, Dòng họ học tập, Cộng đồng học tập, 80% cán bộ, công chức, viên chức trong Đơn vị học tập trên địa bàn xã đạt danh hiệu Công dân học tập.

70% cán bộ làm công tác khuyến học xã tham gia tổ chức các hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng và được bồi dưỡng, tập huấn về ứng dụng công nghệ thông tin để khai thác, biên soạn tài liệu, lưu trữ thông tin, quản lý và vận hành thiết bị ký thuật.

anh tin bai

Ông Nguyễn Duy Khánh - Bí thư BCH Đảng bộ - Chủ tịch HĐND xã phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị ông Bí thư BCH Đảng bộ - Chủ tịch HĐND xã nghi nhận kết quả của Hội đạt được trong nhiệm kỳ qua và đề nghị UBND xã xớm kiện toàn Hội khuyến học đảm bảo số lượng, cơ cấu theo hướng dẫn, các thành viên Hội phải nhiệt tình, trách nhiệm, tâm huyết vì cộng đồng, vì phong trào của địa phương hoạt động đồng đều. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tranh thủ sự ủng hộ của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các gia đình dòng họ trên địa bàn. Tiếp tục củng cố xây dựng, đổi mới phương thức hoạt động phát huy vai trò của tổ chức Hội. Đề nghị các đoàn thể chính trị - xã hội hàng quý, hàng năm lồng nghép vào sơ kết, tổng kết để tuyên truyền hội viên, đoàn viên tích cực hưởng ứng các phong trào gia đình học tập, cộng đồng học tập, dòng họ học tập. Làm tốt công tác biểu dương khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào khuyến học - khuyến tài.

anh tin bai

Ông Phạm Văn Vinh - Ủy viên BCH Đảng bộ - Phó chủ tịch UBND xã phát biểu kết luận hội nghị

            Phát biểu kết luận hội nghị ông  Phó chủ tịch UBND xã tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham luận, ý kiến chỉ đạo của ông Bí thư BCH Đảng bộ - Chủ tịch HĐND giao cho BCH Hội khóa mới nghiên cứu xây dựng thành Nghị quyết chuyên đề hoạt động toàn khóa của Hội. Tại hội nghị  ông  Phó chủ tịch UBND xã cũng trình danh sách dự kiến nhân sự BCH Hội khuyến học nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 09 ông, bà để hội nghị biểu quyết thông qua.

Sau một thời gian làm việc với tinh thần trách nhiệm, hội nghị đã thành công tốt đẹp. Hội nghị đã kiện toàn BCH Hội gồm 09 người, bà Nguyễn Thị Cúc Chi hội trưởng Hội khuyến học xóm 5 giữ chức Chủ tịch Hội khuyến học xã nhiệm kỳ 2022 - 2027. Ông Nguyễn Công Khoa - Hiệu trưởng Trường THCS giữ chức phó chủ tịch Hội khuyến học xã nhiệm kỳ 2022 - 2027./.

 

 

Thực hiện: Nguyễn Xuân Phú - Công chức VH-TT&TT xã

Cơ quan chủ quản: Xã Xuân Châu - Huyện Xuân Trường
Địa chỉ: Xã Xuân Châu - Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định
Email: xaxuanchau.xtg@namdinh.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang