image banner
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisementimage advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 48
  • Trong tuần: 3 484
  • Tất cả: 143067
CƠ CẤU TỔ CHỨC HĐND XÃ XUÂN CHÂU

CƠ CẤU TỔ CHỨC HĐND XÃ XUÂN CHÂU

Lãnh đạo HĐND xã:

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

EMAIL

1.

Nguyễn Duy Khánh

Chủ tịch HĐND xã

nguyenduykhanh.xtg@namdinh.gov.vn

2.

Lê Xuân Dương

Phó Chủ tịch HĐND xã

lexuanduong.xtg@namdinh.gov.vn

Các ban HĐND:

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

EMAIL

1.

Nguyễn Trung Cao

Trưởng Ban KT-XH

2.

Chu Văn Suất

Trưởng Ban Pháp chế

3.

Phạm Thị Quyên

Phó Trưởng Ban KT-XH

4.

Nguyễn Văn Được

Phó Trưởng Ban Pháp chế

Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân xã:

1. Ban hành nghị quyết về những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền  hạn của Hội đồng nhân dân xã.

2. Quyết định biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn xã hội đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, phòng chống quan liêu tham nhũng trong phạm vi được phân quyền biện pháp bảo vệ tài sản cơ quan tổ chức, bảo hộ tính mạng, tự do danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân trên địa bàn xã.

3. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã. Trưởng ban, Phó Trưởng ban của Hội đồng nhân dân xã; bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã và các Ủy viên Ủy ban nhân dân xã.

4. Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách xã; điều chỉnh ngân sách xã trong trường hợp cần thiết; phê chuẩn quyết toán ngân sách xã. Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án của xã trong phạm vi được phân quyền.

5. Giám sát việc thực hiện Hiến pháp và pháp Luật ở địa phương, việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã; giám sát hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhan dân, Ban Hội đồng nhân dân; giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân.

6. Lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân xã bầu theo qui định tại Điều 88 và Điều 89 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.

7. Bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân xã và chấp nhận việc đại biểu Hội đồng nhân dân xã xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu.

8. Bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.

 

Cơ quan chủ quản: Xã Xuân Châu - Huyện Xuân Trường
Địa chỉ: Xã Xuân Châu - Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định
Email: xaxuanchau.xtg@namdinh.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang