image banner
image advertisementanh tin baiimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Hội đồng nhân dân xã Xuân Châu

A. Thường trực Hội đồng nhân dân xã

anh tin bai

 

Đồng chí: Nguyễn Duy Khánh

Năm sinh: 1968

Quê quán: Xuân Châu - Xuân Trường - Nam Định

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã

Email: duykhanhctxc@gmail.com

Số điện thoại: 0918.304.337

 

anh tin bai

 

Đồng chí: Lê Xuân Dương

Năm sinh: 1974

Quê quán: Xuân Châu - Xuân Trường - Nam Định

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND xã

Email: thuyhdndxuanchau@gmail.com

Số điện thoại: 0978.444.398

 

B. Danh sách đại biểu HĐND xã Xuân Châu nhiệm kỳ 2021-2026

STT

HỌ VÀ TÊN

THÀNH PHẦN

CHỨC VỤ, NGHỀ NGHIỆP

1

Nguyễn Trung Cao

Đại biểu HĐND xã (xóm 2)

Chủ tịch MTTQ xã

2

Nguyễn Thị Loan

Đại biểu HĐND xã (xóm 2)

Chi hội phó hội phụ nữ

3

Nguyễn Văn Đỗi

Đại biểu HĐND xã (xóm 2)

Trưởng xóm 2

4

Nguyễn Xuân Diệp

Đại biểu HĐND xã (xóm 2)

Chi ủy viên, Đội trưởng đội dân phòng

5

Phạm Văn Tiêm

Đại biểu HĐND xã (xóm 2)

Công chức VP HĐND-UBND&NV

6

Võ Anh Tuấn

Đại biểu HĐND xã (xóm 2)

Phó bí thư chi bộ 2

7

Chu Văn Dũng

Đại biểu HĐND xã (xóm 3)

Trưởng xóm 3

8

Nguyễn Thanh Mạc

Đại biểu HĐND xã (xóm 3)

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy

9

Phạm Văn Phát

Đại biểu HĐND xã (xóm 3)

Công an viên xóm 3

10

Chu Văn Suất

Đại biểu HĐND xã (xóm 4)

Chủ tịch Hội nông dân

11

Nguyễn Thị Lê

Đại biểu HĐND xã (xóm 4)

Chi hội trưởng phụ nữ xóm 4

12

Nguyễn Văn Được

Đại biểu HĐND xã (xóm 4)

Trưởng xóm 4

13

Nguyễn Duy Khánh

Đại biểu HĐND xã (xóm 5)

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã

14

Phạm Văn Tường

Đại biểu HĐND xã (xóm 5)

Trưởng xóm 5

15

Phạm Thị Quyên

Đại biểu HĐND xã (xóm 5)

Bí thư Đoàn TNCS HCM

16

Nguyễn Văn Hạnh

Đại biểu HĐND xã (xóm 5)

Công an viên xóm 5

17

Lê Xuân Dương

Đại biểu HĐND xã (xóm 5)

Phó Chủ tịch HĐND xã

18

Nguyễn Thị Kim Dung

Đại biểu HĐND xã (xóm 5)

Chủ tịch Hội LHPN

19

Nguyễn Đức Thận

Đại biểu HĐND xã (xóm 5)

Bí thư chi bộ 5

20

Nguyễn Xuân Thành

Đại biểu HĐND xã (xóm 1)

Chủ tịch UBND xã

21

Phạm Mai Thảo

Đại biểu HĐND xã (xóm 1)

Công an viên xóm 1

22

Nguyễn Thị Thu Phương

Đại biểu HĐND xã (xóm 1)

Công chức Tư pháp-Hộ tịch

23

Nguyễn Chí Khá

Đại biểu HĐND xã (xóm 1)

Trạm trưởng Trạm y tế

24

Nguyễn Văn Trọng

Đại biểu HĐND xã (xóm 1)

Trưởng xóm 1

25

Nguyễn Quốc Hưng

Đại biểu HĐND xã (xóm 1)

Công chức CHT BCH QS xã

 

C. Nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND xã

1. Ban hành nghị quyết về những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền  hạn của Hội đồng nhân dân xã.

2. Quyết định biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn xã hội đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, phòng chống quan liêu tham nhũng trong phạm vi được phân quyền biện pháp bảo vệ tài sản cơ quan tổ chức, bảo hộ tính mạng, tự do danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân trên địa bàn xã.

3. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã. Trưởng ban, Phó Trưởng ban của Hội đồng nhân dân xã; bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã và các Ủy viên Ủy ban nhân dân xã.

4. Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách xã; điều chỉnh ngân sách xã trong trường hợp cần thiết; phê chuẩn quyết toán ngân sách xã. Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án của xã trong phạm vi được phân quyền.

5. Giám sát việc thực hiện Hiến pháp và pháp Luật ở địa phương, việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã; giám sát hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhan dân, Ban Hội đồng nhân dân; giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân.

6. Lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân xã bầu theo qui định tại Điều 88 và Điều 89 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.

7. Bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân xã và chấp nhận việc đại biểu Hội đồng nhân dân xã xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu.

8. Bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.

 

D. Quy chế hoạt động của HĐND xã

 

Cơ quan chủ quản: Xã Xuân Châu - Huyện Xuân Trường
Địa chỉ: Xã Xuân Châu - Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định
Email: xaxuanchau.xtg@namdinh.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang