image banner
image advertisementanh tin baiimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 371
  • Trong tuần: 3 925
  • Tất cả: 231083
Ngày chuyển đổi số quốc gia (ngày 10 tháng 10).

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định rõ nhiệm vụ quan trọng là “Đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo”. Chuyển đổi số chỉ có thể thành công nếu lấy người dân là trung tâm và huy động được sự tham gia của toàn dân. Nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia, thực hiện có hiệu quả Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Nâng cao nhận thức của người dân toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số và thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số. Chính vì vậy, tại Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia. Ngày 21/6/2023, Bộ TT&TT đã ban hành Quyết định số 1080/QĐ-BTTTT phê duyệt Kế hoạch triển khai Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023.

Ngày chuyển đổi số quốc gia là sự kiện giúp nâng cao nhận thức của toàn dân về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với cuộc sống nói riêng của mỗi người và sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nói chung của Đất nước. Với quan điểm chuyển đổi số để giúp giải quyết các vấn đề của cuộc sống, chuyển đổi số “vị” nhân sinh, thì tinh thần xuyên suốt là ngày nào cũng là ngày chuyển đổi số, vì cuộc sống tiếp diễn liên tục, không ngừng đặt ra những vấn đề mới. Vì thế, Ngày Chuyển đổi số quốc gia còn là ngày mà mỗi cá nhân, tổ chức dừng lại một chút để cảm nhận về những gì còn chưa làm được, về những gì đã làm được, về quá khứ, hiện tại và tương lai.Ngày Chuyển đổi số quốc gia đánh dấu ý nghĩa của chuyển đổi số như là một phương thức phát triển mới của đất nước trong thời gian tới, mở ra những không gian mới cho sự phát triển. Chuyển đổi số không phải là thêm một việc mới, mà chuyển đổi số là thêm một cách làm mới cho những việc hiện tại.

anh tin bai

Năm 2022, chủ đề của Ngày chuyển đổi số là: “Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”. Năm 2023, chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia là "Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị". Theo đó, các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 tập trung vào phát động các sáng kiến, ý tưởng trong việc xây dựng, triển khai và khai thác dữ liệu số từ các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành xây dựng góp phần từng bước hiện đại hóa công tác quản lý nhà nước, đồng thời cung cấp thông tin kịp thời, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

Vừa qua ngày 28/9/2023, UBND tỉnh Nam Định cũng đã ban hành Kế hoạch số 130/KH-UBND tổ chức hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh Nam Định. Với mục đích tổ chức các hoạt động hưởng ứng sự kiện Ngày Chuyển đổi số quốc gia (ngày 10 tháng 10) nhằm lan tỏa mạnh mẽ đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người dân trên địa bàn tỉnh hiểu rõ hơn về vai trò, lợi ích, tầm quan trọng của chuyển đối số đối với phát triển kinh tế - xã hội. Thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ từ cấp tỉnh đến cấp xã và sự tham gia của toàn dân bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số. Góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia, thực hiện có hiệu quả Chương trình Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

Trong bối cảnh hiện nay quá trình chuyển đổi số sẽ tác động ngày càng sâu rộng, bao trùm lên các ngành, lĩnh vực và trên các mặt của đời sống kinh tế, xã hội. Mỗi chúng ta bằng từ những hành động nhỏ hãy góp phần cùng nhau đồng hành trên hành trình chuyển đổi số và làm nên thành công của công cuộc chuyển đổi số của đất nước./.

 

Thực hiện: Nguyễn Xuân Phú - Công chức VH-TT&TT xã

Cơ quan chủ quản: Xã Xuân Châu - Huyện Xuân Trường
Địa chỉ: Xã Xuân Châu - Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định
Email: xaxuanchau.xtg@namdinh.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang