image banner
image advertisementanh tin baiimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 247
  • Trong tuần: 3 801
  • Tất cả: 230959
Huyện Xuân Trường thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 131/NQ-CP của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hoá phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp.

 Thời gian qua, công tác cải cách hành chính huyện Xuân Trường đã được triển khai quyết liệt, đồng bộ và đạt nhiều kết quả tích cực.

             Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện là 248 TTHC/10 lĩnh vực; tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã, thị trấn 102 TTHC/9 lĩnh vực trong đó, cấp huyện tổng số dịch vụ công trực tuyến toàn trình là 124 TTHC, một phần là 113 TTHC.

         Trong 9 tháng đầu năm 2023 (từ này 20/12/2023 đến ngày 19/9/2023) tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính là 26.947 hồ sơ, trong đó hồ sơ nộp trực tuyến là 25.271/26.947 hồ sơ đạt 93,69%; tất cả hồ sơ đều được giải quyết trước hạn và đúng hạn, số hồ sơ được số hóa 21.865/26.947 hồ sơ đạt 81,14%.

 UBND huyện đã thường xuyên tổ chức việc rà soát, đánh giá TTHC còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và UBND cấp xã, thị trấn trên địa bàn huyện; việc đổi mới thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng số hoá, không phụ thuộc vào địa giới hành chính được chú trọng, bước đầu có kết quả; việc tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích cũng đạt hiệu quả cao.

         Lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp làm thước đo của hiệu quả chất lượng công tác cải cách hành chính, đến nay, các hoạt động về cải cách hành chính của huyện đã vào nề nếp, góp phần phục vụ ngày càng tốt hơn người dân và doanh nghiệp trên địa bàn huyện./.

 

Nguồn: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện

Cơ quan chủ quản: Xã Xuân Châu - Huyện Xuân Trường
Địa chỉ: Xã Xuân Châu - Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định
Email: xaxuanchau.xtg@namdinh.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang