image banner
image advertisementanh tin baiimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2024

Ngày 08/01/2024, UBND xã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2024. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Khánh - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Nguyễn Xuân Thành - Phó bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã. Cùng tham dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Đảng, Thường trực HĐND, UBND, UB MTTQ, trưởng các ban ngành đoàn thể, cán bộ công chức, Trạm y tế, HTX KD DVNN, Trưởng xóm.

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Xuân Thành - Phó bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2024

 Kết quả đánh giá Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 xã xếp thứ 19/20 đơn vị, kết quả này cho thấy một số tồn tại hạn chế vẫn chưa khắc phục được, còn để tồn động kéo dài dẫn đến kết quả xếp loại chỉ số CCHC hàng năm chưa có chuyển biến.

Trong thời gian tới, để tiếp tục duy trì kết quả đạt được và cải thiện, khắc phục những hạn chế qua kết quả Chỉ số CCHC của xã, các ban ngành đoàn thể, cơ sở xóm tiếp tục tập trung thực hiện tốt các nội dung theo chỉ đạo của Huyện uỷ, UBND Huyện, Đảng ủy, UBND xã:

1. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

- Tiếp tục triển khai đồng bộ các nội dung CCHC theo Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 29/12/2023 về CCHC năm 2024 của UBND xã. Tăng cường đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành CCHC, đề xuất sáng kiến trong CCHC; giám sát, kiểm tra tình hình thực hiện các văn bản chỉ đạo, điều hành CCHC.

- Khẩn trương rà soát và phân công trách nhiệm cụ thể để giải quyết dứt điểm các nhiệm vụ CCHC mà các ngành, địa phương được giao thực hiện, tham mưu thực hiện nhưng đến nay chưa hoàn thành, còn tồn đọng.

2. CẢI CÁCH THỂ CHẾ

Tập trung nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo đồng bộ, khả thi; ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành. Chú trọng công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật được UBND huyện giao, công tác theo dõi thi hành pháp luật.

3. CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tập trung rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn xã.

Tiếp tục đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo quy định của Chính phủ, của tỉnh.

Thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo đúng quy định, yêu cầu tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hẹn và sớm hẹn được cập nhật trên hệ thống một cửa điện tử đạt 100%;

4. VỀ CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ

Tiếp tục rà soát, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND xã phù hợp theo hướng dẫn của bộ, ngành Trung ương và phân cấp quản lý ở địa phương; đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, kịp thời phát hiện và xử lý ngay những trường hợp vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính.

5. VỀ CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG

Tổ chức thực hiện tốt công tác tài chính – ngân sách, sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước đúng theo quy định.

Tiếp tục rà soát, ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản công thuộc thẩm quyền quản lý.

6. VỀ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ, CHÍNH QUYỀN SỐ

- Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp; triển khai mạnh việc thanh toán trực tuyến (không dùng tiền mặt) trong thực hiện thủ tục hành chính công, các lĩnh vực thuế, ngân hàng… trên địa bàn xã.

- Thực hiện việc số hóa hồ sơ, kết quả trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Tập trung tổ chức triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số và phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số năm 2024.

- Triển khai rà soát xây dựng, hoàn thiện việc chuyển đổi số, số hóa các cơ sở dữ liệu các lĩnh vực thuộc thẩm quyền để đồng bộ trên cơ sở dữ liệu của tỉnh, quốc gia; đẩy mạnh việc xây dựng trung tâm điều hành kết nối, tích hợp, chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ công tác theo dõi quản lý, chỉ đạo, điều hành.

- Duy trì thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, xử lý công việc thông qua xử lý hồ sơ qua môi trường mạng, hồ sơ công việc, các phần mềm quản lý điều hành./.

anh tin bai

Đồng chí Nguyễn Duy Khánh - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị

Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị đồng chí Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã nhấn mạnh nhiệm vụ cải cách hành chính và chuyển đổi số là nhiệm vụ chính trị trọng tâm xuyêt suốt cần cả hệ thống chính trị từ xã đến cơ sở xóm vào cuộc mạnh mẽ nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ. Phấn đấu Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2024 xã nhà nằm trong tốp đầu của huyện./.

 

 

Cơ quan chủ quản: Xã Xuân Châu - Huyện Xuân Trường
Địa chỉ: Xã Xuân Châu - Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định
Email: xaxuanchau.xtg@namdinh.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang