image banner
Tổng số: 12
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
27/TTr-UBND 23/09/2022 Tờ trình, báo cáo, biên bản, danh sách công khai cán bộ không chuyên trách dôi dư sau sáp nhập xóm
Lượt xem: 118
Tải về
13/TTr-UBND 30/06/2023 Tờ trình V/v: Phê chuẩn tổng Quyết toán ngân sách xã năm 2022
Lượt xem: 51
Tải về
12/TTr-UBND 30/06/2023 Tờ trình Về việc phê chuẩn kế hoạch bổ sung đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương xã Xuân Châu
Lượt xem: 57
Tải về
30/TTr-UBND 02/11/2023 Tờ trình Vv đề nghị xét tặng danh hiệu khu dân cư văn hóa năm 2023
Lượt xem: 40
Tải về
18/TTr-UBND 28/07/2023 Tờ trình Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023 xã Xuân Châu, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Lượt xem: 45
Tải về
34/TTr-UBND 02/01/2024 Tờ trình phê duyệt kh đầu tư 2024
Lượt xem: 15
Tải về
35/TTr-UBND 02/01/2024 Tờ trình Về phê chuẩn dự toán 2024
Lượt xem: 33
Tải về
36/TTr-UBND 02/01/2024 Tờ trình Vv phê chuẩn kế hoạch phát triển KTXH 2024
Lượt xem: 15
Tải về
38/TTr-UBND 02/01/2024 Tờ trình HĐND về KH đầu tư công (các công trình) 2024
Lượt xem: 11
Tải về
11/TTr-HĐND 05/07/2022 Tờ trình đề nghị phê chuẩn Chương trình giám sát 2023 của HĐND xã khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 112
Tải về
12

Cơ quan chủ quản: Xã Xuân Châu - Huyện Xuân Trường
Địa chỉ: Xã Xuân Châu - Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định
Email: xaxuanchau.xtg@namdinh.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang