image banner
Tổng số: 35
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
01/TB-HĐNV 25/09/2023 Thông báo Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự 2023
Lượt xem: 32
Tải về
02/QĐ-HĐND 30/06/2023 Quyết định triệu tập kỳ họp thứ 7
Lượt xem: 26
Tải về
01/TB-HĐND 30/06/2023 2. Thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 7
Lượt xem: 32
Tải về
01/BC-HĐND 30/06/2023 3. Báo cáo KQ hoạt động của HĐND xã 6 tháng đầu năm, Chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2023
Lượt xem: 33
Tải về
02/BC-HĐND 30/06/2023 4. Báo cáo HĐND giám sát KQ giải quyết kiến nghị của cử tri từ kỳ họp thứ 6 đến nay
Lượt xem: 37
Tải về
03/BC-HĐND 30/06/2023 5. Báo cáo HĐND kết quả giám sát của HĐND, TTHĐND từ kỳ họp thứ 6 đến nay
Lượt xem: 35
Tải về
01/BPC-HĐND 30/06/2023 7. Báo cáo thẩm tra Ban pháp chế trình kỳ họp thứ 7
Lượt xem: 35
Tải về
01/NQ-HĐND 04/07/2023 13. NQ 01 ngay 04-7-2023 Phê chuẩn Tổng quyết toán ngân sách xã Xuân Châu năm 2022
Lượt xem: 49
Tải về
02/NQ-HĐND 04/07/2023 14. NQ 02 ngay 04-7-2023 Phê chuẩn Chương trình giám sát năm 2024 của HĐND xã Xuân Châu
Lượt xem: 54
Tải về
03/NQ-HĐND 04/07/2023 15. NQ 03 ngay 04-7-2023 Phê chuẩn kế hoạch bổ sung đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 54
Tải về
1234

Cơ quan chủ quản: Xã Xuân Châu - Huyện Xuân Trường
Địa chỉ: Xã Xuân Châu - Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định
Email: xaxuanchau.xtg@namdinh.gov.vn

Chung nhan Tin Nhiem Mang